Blaakilde Mølles Fabrikker

– moderne, fascinerende og gruopvækkende

Den lille bygning på billede to fra venstre var formandens kontor. Herfra fik de ansatte hver morgen at vide, hvad de skulle lave, selvom det var det samme, de havde lavet i årevis.

Oversigtsplan over Blaakilde Mølle, ca. 1964.
Oversigtsplan over Blaakilde Mølle, ca. 1964.