Ole Madsen og hans fars baggrund

Ole Madsen boede i Kildehuset, Blåkildevej 18, fra 1963 eller 64. Han var smed på Blaakilde fra 1982-1987. Hans far var ansat på Blaakilde fra 1964-1976 og var bl.a. formand. I starten i den rene afdeling, og så havde Aksel Rasmussen den urene afdeling. Der var også i en kort periode en formand, der hed Mejlholm. Han skulle have afløst Aksel Rasmussen. Det var omkring den tid, hvor destruktionen lukkede, og ingeniør Echardt var fabriksbestyrer, og ham flyttede Superfos til Fredericia. Derefter blev Ole Madsens far bestyrer på Blaakilde.

Senere flyttede de ind i det stribede hus i Bindesbøll-stil, Blåkildevej 14.