Bindesbøll tegnede muligvis det stribede hus

Blåkildevej 14 er måske tegnet af arkitekt Bindesbøll (1800-1856), der også tegnede Hobro Kirke. Ejeren af huset, John Mikkelsen, har dog ikke kunnet få det verificeret. Ole Madsen, Metal Himmerland, boede der, da hans far var bestyrer på Blaakilde Mølle. Det røde hus var Blaakilde Mølles kontorer.
Blåkildevej 14 er måske tegnet af arkitekt Bindesbøll (1800-1856), der også tegnede Hobro Kirke. Ejeren af huset, John Mikkelsen, har dog ikke kunnet få det verificeret. Ole Madsen, Metal Himmerland, boede der, da hans far var bestyrer på Blaakilde Mølle. Det røde hus var Blaakilde Mølles kontorer.

Det stribede hus på Blåkildevej 14 kan være tegnet af arkitekt Michael Gottlieb Bindesbøll (1800-1856), der tegnede Hobro Kirke. Folkeviddet fortæller, at overskydende mursten fra kirken og måske fra den gamle politistation er brugt til det stribede hus, hvor flere af Blaakilde Mølles ledere har boet. Ét er i hvert fald sikkert, og det er, at den stribede stil minder om kirkens.